Til sidebund

Formandsberetning generalforsamling 20/4 2023.

Hvad har foreningen lavet i 2022?

Lokalhistoriske Meddelelser udkom i to eksemplarer, som den plejer at gøre. Nr. 1 2022 indeholdt en artikel skrevet af undertegnede. Den handlede om et bankkrak, da Vestjyllands Landmands-bank i Varde blev erklæret konkurs i 1900. Nr. 2 2022 var en artikel om færdselsregler og trafikproblemer i Varde 1850-1920 skrevet af undertegnede.

Blad nr. 1 2023 er kommet og handlede om nogle polske tyveknægte, der huserede på Vardeegnen i 1919. Nr. 2 2023 som kommer ultimo august eller primo september 2023 vil komme til at handle om Rudolf Hansens og hans søns Theodor Hansens pakfarvefabrik, der lå i Nørregade 4 og startede i 1860 og vistnok eksisterede til 1954.

Af byvandringer har der været en i arkivets regi med et dusin deltagere. Derudover to af de traditionelle by-og ølvandringer i samarbejde med Warvik Bryghus. Vi har den næste her den kommende pinselørdag d. 27/5. Derudover har der været fem byvandringer bestilt af privatpersoner, og jeg har holdt et foredrag om Det Varde, som forsvandt. Disse aktiviteter fremgår også af regnskabet.

Så sidder jeg for tiden og arbejder med folketællingen fra 1921. Den har Ole Feilberg tastet ind i et acces databasesystem. Det skal han have tak for. Men han ville ikke finde ud af hvilket amt, de talte personer var født i, og det forstår jeg godt. F. eks. er en person født i Horsens sogn. Et opslag i Trap fra 1930'rne viser fem stednavne med Horsens, altså fire ud over den store købstad. De lå i to sogne med horsensnavnet, og en gennemsøgning af kirkebøgerne fra disse sogne gav ikke noget resultat, så derfor gik jeg ud fra at det drejede sig om købstaden Horsens, og der var i 1921 fem sogne i denne købstad, og det gad jeg simpelthen ikke at undersøge. Jeg er nu kommet halvvejs gennem 1921 tællingen.

Ole Nørskov.


Til sidetop