Til sidebund

Artikeloversigt.

Biografier Kriminalitet
Kulturhistorie Politik
Skolehistorie Topografi
Trafik Økonomisk/Social historie


Biografier.


Bechsgaard i Vestergade 100 år med tøj.
Ole Nørskov Nielsen har skrevet et lille skrift i anledning af forretningens 100 års jubilæum. (D. 031108).
Da J. C. Christensen blev jaget ud af Varde.
Ole Nørskov Nielsen har gengivet en historie fra Varde fra I. C. Christensens erindringer. (D. 110804).
Fra Bondedreng til Ridder af Dannebrog.
Ole Nørskov Nielsen har nedskrevet Chr. Nielsens fortælling om en del af sit liv. (D. 170507).
Fra vogterdreng til byens store murermester og hotelejer.
Jørn Lund Nielsen fortæller historien om Niels Christian Pedersens liv og virke (1880 - 1962). (D. 250721)
Glimt fra et vognmandsliv.
Carl Emil Lauridsen fortæller om sin opvækst og sin fars vognmandsforretning. (D. 180705).
Haltrupfamilien i Frisvad, Askærgårdvej 90 og 92.
Peder Løgstrup Bjerg beskriver her familien Haltrup i Frisvad op til vore dage. (Se endvidere Haltup-Orten nedenstående.) (D. 220304).
Haltrupfamilien i Orten og "Trehøjgård", Stilbjergvej 37.
Peder Løgstrup Bjerg beskriver her hvordan familien fik navnet Haltrup som familienavn. Det er oprindeligt et stednavn. (D. 220204).
I lang og tro tjeneste.
Ole Nørskov har her gengivet Betty Mathiesens beretning om et lang liv i tjeneste for andre. (D. 270704).
Jens Nielsen Skjerning Leth, Mejls
Peder Løgstrup Bjerg fortæller om en sjælden modsætningsfuld og begavet personlighed, Jens Skjerning Leth. (D. 130506).
"Messinghøjgård" gennem syv generationer.
Historien om 7 generationer på gården og gårdens forskellige ejere, fortalt af Peder Løgstrup Bjerg. (D. 131116).
Peder Løgstrup Bjergs erindringer.
Fortællinger fra barndomshjemmet til ansættelse og virke som lærer.
Varde og andre steder oplevet fra skorstenshøjde og fra jorden.
Fhv. skorstensfejermester Jens B. Lønborg fortæller om sin barndom, lære- og mestertid. (D. 150705).
Til sidetop.

Kriminalitet.


Da Varde Bank var i knæ i 1885
En beretning om hvordan Varde Bank blev bedraget af én af dens grundlæggere og dens først direktør og leder, fortalt af Ole Nørskov ud fra datidens notater. (D. 161119)
Drabet i Biltoft 1898.
Artiklen omhandler en drabssag mellem far og søn, der ender med en noget overraskende dom, beskrevet af Ole Nørskov. (D. 011218)
Drabet på Peder Lykke Ørnskov i Sdr. Varde.
Ole Nørskov fortæller om drabet og den efterfølgende retssag (D. 101213).
Den tyvagtige gartner.
Ole Nørskov fortæller om gartneren der stjæler blomster på kirgårde. (D. 141117).
En infam Geschæft
Ole Nørskov fortæller om skandalen om mulig utugt på et værtshus i Varde (D. 141213).
En flink tjenestepige og en venlig politimester.
Ole Nørskov fortæller her om en tjenstepige der tog af kassen, men med en god slutning (D. 270111).
En grim historie 1905.
En historie om blodskam og straffen derfor skrevet af Ole Nørskov Nielsen. (D. 16/11 2020).
Et bankkrak i 1900.
Historien om Vestjyllands Landmandsbank i Varde da den gik konkurs i år 1900, fortalt af Ole Nørskov (D. 040922).
Fødsel i dølgsmål 1904.
Fortællingen om en tjenestepiger der var kommet i ulykke og fødte i dølgsmål fortalt af Ole Nørskov Nielsen (D. 16/11 2020
En misbrugssag fra 1915.
Ole Nørskov Nielsen fortæller om en retssag der angår en pige der er kommet på afveje under kummerlige forhold. (D. 071017).
"Grundlovsfest" i retten 1920.
Ole Nørskov fortæller her om et retsmøde, hvor de handlende har overtrådt politivedtægten. (D. 060804).
Nogle injuriesager. (I tiden omkring 1900)
Ole Nørskov Nielsen giver eksempler på, hvordan uenigheder også dengang fandt vej til avisernes læserbrevsspalter. (D. 170804).
Rettergang om polske arbejdere i 1919
Ole Nørskov Nielsen beretter om en retssag mod 5 polske arbejdere der begik indbrud hvor de kom frem. (D. 240723).
Slaget i Brogade nytårsnat 1889 eller Historien om den berusede gendarm.
Ole Nørskov Nielsen fortæller om Gendarmeriets ankomst, ophold og afsked med Varde. (D. 150705).
Snyd i kortspil.
Ole Nørskov fortæller her om to brødre, der lurede mangen en kortspiller. (D. 240506).
Tyveri og hæleri.
Ole Nørskov Nielsen fortæller her om tyveri af slagtervarer. (D. 071108).
Ungdomskriminalitet 1884.
Ole Nørskov Nielsen fortæller om nogle unge mennesker der ikke rigtig kender forskel på dit og mit. (D. 050109).
Voldsmanden og plattenslageren.
Ole Nørskov Nielsen beretter i to artikler dels om en voldsmand fra Esbjerg og en tysk bedrager (falske pengesedler) der prøvede lykken i Sydjylland og Varde.
Voldtægt, uterlighed -- pædofili?
Ole Nørskov fortæller om en blikkenslager der følte trang til piger i alderen 6 - 14 år, og hvad der skete ham. (D. 240506).
Til sidetop.

Kulturhistorie.


Biblioteker i Varde Landsogn
Artiklen, skrevet af Peder Løgstrup Bjerg, fortæller kort om hvordan man kom i gang med at få biblioteks-verdenen til Varde Landsogn. (D. 041203).
En ildebrand i 1875.
Ole Nørskov fortæller her om en ildebrand og om det efterfølgende politiforhør. (D. 270704).
CB-Civil Beskyttelse under Besættelsen.
Artiklen er skrevet af Edvard Bruun og beskriver udviklingen af den civile beskyttelse fra 1933 til omdannelsen i 1992 til Beredskabsstyrelsen. (D. 230721)
Flyveugen i Varde.
Artiklen, skrevet af Christian de Thurah, fortæller om det første flyvearrangement i Varde i efteråret 1911. (D. 231116).
Kloaksagen, der endte for Højesteret.
Denne artikel handler om en borger der fik et kommunalt påbud for højesteret, og et efterspil om injurier de to hovedaktører imellem skrevet af Ole Nørskov Nielsen. (D. 201017).
Kongebesøget i Varde 1908 - som pressen så det.
Om alt det der skal gøres i anledning af royalt besøg og hvad pressen skrev i den anledning fortalt af Christian de Thurah. (D. 010818).
Henrik Pontoppidan og Eventyrets Land eller de fantastiske planer om uddybningen af Varde å
Chr. de Thurah og Ole Nørskov mener, at der er en forbindelse mellem de store planer, som hovedpersonen i Lykke Per har, og de planer, som Varde Byråd havde på den tid, da Henrik Pontoppidan skrev romanen. (D. 061210).
Kirkestrid.
Artiklen fortæller kort om hvordan man ikke havde nemt ved at kræve penge ind fra Varde Landsogn. Der havde man virkelig den opfattelse, at pengene havde det bedst i borgernes lommer, skrevet af Peder Løgstrup Bjerg. (D. 061203).
Mellem krig og krise.
Artiklen er en gennemgang af Kinografens historie i Varde fra maj 1946 til juli 1963, skrevet af Christian de Thurah. (D. 060104).
Nogle træk af Vardes kirkehistorie ca. 1890 - 1920.
Artiklen er skrevet af Ole Nørskov Nielsen. (D. 011212).
Skadeligt spildevands afledning.
Artiklen beskriver to miljøsager sidst i det 19. århundrede. Og især hvordan de blev behandlet i det daværende byråd. Artiklen er skrevet af Ole Nørskov Nielsen. (D. 060203).
Så du røgen.
Artiklen fortæller om Nordisk Films Kompagni's optagelser til filmen "Lykkeland", skrevet af Christian de Thurah. (D. 011214).
Varde 1864.
Artiklen er skrevet i anledning af 150 året for krigen, og beskriver hvad der skete i Varde, skrevet af Ole Nørskov Nielsen. (D. 200614)
Til sidetop.

Politik.


Byrådsvalget i Varde 1913.
Ole Nørskov beskriver her, om et byrådsvalg på den tid med opstilling af kandidater, opstillingslister og et overraskende valg af én af kanditaterne. (D. 300612).
Byrådsvalget i Varde 1917.
Ole Nørskov beskriver her, at et byrådsvalg byder på mange historier før og efter et valg, samt lodtrækning om borgmesterposten ved lighed i stemmetal.(D. 150616).
Da kvinderne fik kommunal valgret. Byrådsvalget i Varde 12/3 1909.
Ole Nørskov skriver om begivenhederne inden det lykkedes for kvinderne at få stemmeret og blive valgbare. (D. 100210).
Fra et Byraadsmøde i 1912.
Ole Nørskov fortæller her om grundigheden af referaterne i dagens avis på det tidspunkt, og benytter et møde omhandlende det evigt aktuelle emne: Antal spiritusbevillinger. (D. 300704).
Grundlovsfester i Varde 1857-1915.
Ole Nørskov fortæller her om de tidlige grundlovsmøder. (D. 300704).
Politiske domme? Et par retssager fra konseilspræsident Estrups regeringstid.
Ole Nørskov fortæller her om ytringsfriheden set i lyset af den nye grundlov. (D. 300704).
Skidt og møg. Renovation i Varde ca. 1900 - 1940.
En beretning om hvor omfattende og tidskrævende beslutninger i et byråd er, bl.a. p.gr.a. partiernes uenighed on hvem der skal betale. Af Ole Nørskov Nielsen. (D. 010818).
Snerydning i Varde i gamle dage.
En fortælling om hvordan kommunalbestyrelsen i Varde håndterde problemet snerydning ved hjælp af oprettelsen af en snerydningsvedtægt. Der går nemt politik i at få udfærdiget og vedtaget en sådan. (D. 010818).
Til sidetop.

Skolehistorie.


Eftersidning og prygl. Et par skolesager fra 1890'erne.
Ole Nørskov Nielsen giver eksempler på, hvordan skolesager forløb omkring år 1900. (D. 170804).
Jacobi Skole.
Sct. Jacobi Skole. Artiklen her beskriver skolens historie med vægt på skolens bygninger og er forfattet af Inge Svendlund. (D. 080103).
Jacobi Skole. Trange kår for lærere og elever.
Ole Nørskov fortæller her om nogle træk af forholdene på Sct. Jacobi skole for 114 år siden. (D. 060804).
Træk af Varde Landsogns skolehistorie I.
Peder Løgstrup Bjerg giver et tidsbillede fra omkring 1950 til ca. 1980 af Gellerup, Mejls og Orten skoler. (D. 310308).
Træk af Varde Landsogns skolehistorie II.
Peder Løgstrup Bjerg giver et tidsbillede fra omkring 1982 til 1992 af Mejls og Orten skolers nedlæggelse. (D.140112).
Hyldest og hilsen til en 100-årig skolebygning i Mejls.
Storstuer, skolehuse og skolebygninger, et rids gennem mere end 200 år, af Peder Løgstrup Bjerg. (D.060212).
Til sidetop.

Topografi.


Arnbjerg I.
Denne artikel begynder sin bertning om Arnbjerg fra år 1638 og fortsætter op til vort århundrede. Artiklen er skrevet af Peder Løgstrup Bjerg.(D. 270602).
Arnbjerg II.
Denne artikel beskriver bl.a. tilblivelsen af Arnbjerghallen og har overskriften "Hallen og Skolemøderne." Artiklens forfatter er Peder Løgstrup Bjerg. (D. 150602).
Den gamle kedelhal i Lundgade
En bygningshistorie om Vardes gamle el-værk fortalt af Ole Nørskov Nielsen. (D. 071017).
Gellerupholm.
Artiklen her beskriver historien om herresædet Gellerupholm med vægten lagt på tiden hvor den var ejet af Tøger de Teilman. Artiklen er skrevet af Peder Løgstrup Bjerg. (D. 120103).
Raadhuset på Torvet.
Ole Nørskov fortæller her om arresten og det gamle rådhus's udvikling. (D. 280704).
"Krudttårnet" på Stormgade 1.
En lille historie om et lille hus og en bekræftelse på, at "om hundrede år er alting glemt". Ole Nørskov Nielsen fortæller om en sag, der er blevet aktuel igen. (D. 150705).
Omkring Torvet I, II og III.
Christian de Thurah og Ole Nørskov Nielsen beskriver Varde torvs udvikling fra 1870'erne til 2015. (D. 051016).
Stausvej - de første år: 1905 - 1931.
Eksempel på Varde byråds behandling og varetagelse af boligsituationen i de nævnte år. Af Christian de Thurah. (D. 051116).
Sønder Varde - træk af en forstads udvikling.
Eksempler på udviklingen af den søndre del af Varde. Af Ole Nørskov Nielsen og Christian de Thurah. (D. 011214).
Til sidetop.

Trafik


Et luftskib kom forbi.
Graf Zeppelin har ganske givet været over Varde, hvilket emne Christian de Thurah beviser gennem billeder og tekst. (D. 300606).
Love om automobilkørsel og et færdselsuheld 1915.
Af Ole Nørskov. (D. 240506).
Færdselsreglernes indførelse i politivedtægterne fra 1871 og frem
Af Ole Nørskov. (D. 050223).
Til sidetop.

Økonomisk/Social historie.


Den spanske Syge i Varde og omegn
Artiklen beskriver Den Spanske syges hærgen i Europa men især i Varde og den dens nære byer Esbjerg og Ribe forfattet af Edvard Bruun. (D.180920.
Esbjerg havn.
Var bygningen af denne og byens eksplosive vækst til skade for Vardes udvikling? Ole Nørskov Nielsen har lavet et skitseagtigt forsøg på at antyde nogle svar på det stillede spørgsmål, der ligger i artiklens titel. (D. 180705).
Historien om Varde Staalværk
Artiklen fortæller kort Varde Staalværk's historie, afsluttende med et par historier fra værkets dagligliv. Artiklen er skrevet af fhv. støbemester Jens østergaard. (D. 131103).
Markedsdage i Varde 1900.
Artiklen beskriver hvad der foregik på markedsdage dengang. Og en historie om tyveri af dyr som blev solgt igen på samme marked. Artiklen er skrevet af Ole Nørskov Nielsen. (D. 280111).
Stiftelsen Varde Hospital.
Artiklen beskriver stiftelsens historie fra begyndelsen til slutningen i 2012. artiklen er skrevet af Ole Nørskov Nielsen. (D. 071116).
Varde fattiggård omkring 1850.
Artiklen beskriver fattiggården i Varde og dens beboere de såkaldte fattiglemmer eller blot lemmer. Artiklen er skrevet af Ole Nørskov Nielsen. (D. 310703).


Vi er interesserede i indlæg fra alle, der skriver om emner, der kan henføres til foreningens interesseområde.Til sidetop.