Varde lokalhistoriske Arkiv.

Torvet 7,
6800 Varde.

Telefon 7522 3774.
Mail adr.: info@vardelokalhistoriskearkiv.dk
CVR-nummer: 29278202

Arkivet har åbent mandag - fredag kl. 10-12.

Udenfor åbningstid kan følgende kontaktes:
Arkivleder
Karen Riisager.
Telefon 2961 3624
Mail karenriisager@c.dk

Formand for Varde Lokalhistoriske Arkiv og Varde Lokalhistoriske Forening
Ole Nørskov.
Telefon 2423 3463
Mail nn.varde@gmail.dk

CVR-nummer: 29278202

Webmaster og -design: Ole Feilberg.
Mail of@ofeilberg.dk