Bestyrelsen for Varde Lokalhistoriske Forening.Ole Nørskov Nielsen, Slotsvangen 6, 6800 Varde (formand og kasserer).
Tlf. 7522 3463    E-post


John V. Jensen, Varde Museum, Lundvej 4, 6800 Varde.      
Tlf. 7522 0877    E-post


Jens Chr. Holm, Smedegade 13, 6800 Varde
Tlf. 2365 3589    E-post


Mads Sandholdt Nielsen, Troldhøjvænget 29, 6800 Varde
Tlf. 6130 6800    E-post


Karen Riisager, Varde Lokalhistoriske Arkiv (næstformand).
Tlf. 7522 3774   E-post


Bestyrelsessupleant Bent Rosendahl, Lumbyevej 4, 6800 Varde.
Tlf. 7522 2083


Revisor Villy Christensen, Højvangsallé 8, 6800 Varde.
Telefon 2835 0217


Revisor Ingrid Thau, Ellebakken 12, 6800 Varde.
Tlf. 7522 2861


Revisorsuppleant : Finn Olsen Tarpgårdsvej 6, 6715 Esbjerg N.


Ønske om medlemsskab: Se menupunktet "Bliv Medlem."