Til sidebund

Nedenstående er der en tur rundt på værtshusene i Varde omkring 1901.
De to links i boksen giver en tur rundt i Varde Kommune og det tidligere Varde Staalværk.

På værtshus i Varde 1901.

Ifølge folketællingen 1901 var der 44 personer, der drev hotel, restauration, værtshus, gæstgiveri, krohold eller kombinerede dette erhverv med et andet, som oftest avlsbrug. Som hotel, kro og gæstgiver måtte man have overnattende gæster. Byen havde 4.477 indbyggere.


Ud over de i folketællingen omtalte værtshuse må tilføjes Skovlyst på Lundvej 134, der af en eller anden grund ikke er omtalt i folketællingen. Heller ikke Arnbjerg-pavillionen er nævnt. Her forpagtede Johs. Lønborg, der bestyrede Håndværkerforeningen, i marts 1900 restaurationen. Ej heller er Banegårdsrestauranten forpagtet af Carl Hansen omtalt.


Af beværtningsstederne er følgende ikke med på kortet:
Skovlyst på Lundvej 134, Dortheasminde, der lå på Jeppe Skovgaardsvej på hjørnet af Ribevej og vejen til Esbjerg. Herfra drev ejeren Mads Lauridsen krohold og landbrug.
Hedekroen Roustvej 95, som gæstgiver Lars P. Madsen ejede.
Hvilested Kro ved Tænd Pibe krydset ude på Vestre Landevej 201.
Nederst på siden er der politinoter til Hvilested kro, Hedekroen og Banegårdsrestauranten.


Hotel Platzborg er i dag en pølsebar på Hjertingvej 2. På Smedegade 2, Storegade 19, Torvet 3, Torvet 5 og Torvet 8 samt Vestergade 17 er der stadig restaurationer.


Priserne på værtshusene i Varde 1901 har nok været nogenlunde de samme som hos H.C. Sørensen i dennes gæstgiveri, Skandinavien på Sønderbro 1. Der er i en pakke politisager fra 1901 på Landsarkivet i Viborg bevaret en regning, som handelsagent L. C. Nielsen fra Esbjerg efterlod ubetalt, da han efter fem overnatninger rejste fra Skandinavien d. 16/12 1900. I følge denne regning kostede en pilsner, en vand, en snaps, en cognac, en kop kaffe eller the det samme nemlig 15 øre. Et glas vin 35 øre. En frokost 50 øre. Aftensmad med øl og snaps 75 øre. En middag 1,50 kr. Overnatning kostede 1 kr. pr. nat.(en faglært håndværker tjente ca. 40 øre i timen).


Lukketider for alle værtshuse var efter en ændring af politivedtægten i 1899 blevet forlænget fra kl.23 til kl. 24.


Politiet, der var kommunalt, bestod af en politimester og to fuldmægtige. På gaden var der om dagen en overbetjent og en almindelig betjent. Om natten gik der to patruljebetjente. Desuden var der en landbetjent, der var ansat under amtet til at patruljere i Øster og Vester Herred samt en politimand ansat ved byggeriet af Varde/Nr. Nebel-banen for at holde styr på banearbejderne, de såkaldte børster. Både land- og banebetjenten hjalp til inde i byen.


I folketællingen er der brugt matrikelnumre. Her er der brugt de nuværende gadenumre, hvorfra de næringsdrivende den gang udøvede deres erhverv.


De røde cirkler på nedenstående kort repræsenterer hver et værtshus/gæstgiveri. Hvis du peger på en af de røde prikker med musen, vil et skilt vise adressen. Klikker du, vil et lille vindue fortælle lidt mere om den beværtning der dengang lå der. Hvis stedet har været omtalt i politiprotokollen for 1901, så vil dette også være nævnt. Er der et billede af værtshuset kan du klikke på det for at få en forstørret udgave.Nr. 1. Arnbjeggade 5 Nr. 2. Brogade/Torvegade Nr. 3. Brogade 8. Nr. 4. Brogade 10. Nr. 5. Hjertingvej 2. Nr. 6. Kirkepladsen 2. Nr. 7. Kræmmergade 6. Nr. 8. Kræmmergade 9. Nr. 10. Nørregade 34. Nr. 11 Arnbjerg Pavillionen. Nr. 13. Ringkøbingvej 1. Nr. 14. Smedegade 2. Nr. 15. Storegade 8. Nr. 16. Storegade 14. Nr. 17. Storegade 15. Nr. 18. Storegade 19. Nr. 19. Storegade 23. Nr. 20. Storegade 31. Nr. 21. Storegade 56. Nr. 22. Storegade 57. Nr. 23. Storegade 79. Nr. 24. Sønderbro 1. Nr. 25. Sønderbro 15. Nr. 26. Sønderbro 17. Nr. 27. Søndergade 15. Nr. 28. Søndergade 17. Nr. 29. Søndergade 53. Nr. 30. Søndermøllen 4. Nr. 31. Torvet 3. Nr. 32. Torvet 4. Nr. 33. Torvet 5. Nr. 34. Torvet 6. Nr. 35. Torvet 8. Nr. 36. Vestergade 7. Nr. 37. Vestergade 13. Nr. 38. Vestergade 17. Nr. 39. Vestergade 19. Nr. 40. Vestergade 25. Nr. 41. Vestergade 32. Nr. 42. Vestergade 32 (sidehus). Nr. 43. Vestergade 38. Nr. 44. Vesterport 3. Nr. 46. Østergade 3. Nr. 47. Østergade 16.


Hvilested Kro Vestre Landevej 201.
5/10 kl. ca. 24 traf betjentene Gjested og Jensen en jernbanearbejder Lars Lassen, der råbte skældsord efter dem. Han kom i detentionen og fik en bøde på 10 kr.
10/11 kl. 20.30 anholdt jernbanebetjent Gjested 6 personer, der lavede spektakler. De blev sat i detentionen. --- Der findes ikke mere om sagen i hverken politi-eller domprotokollen.

Hedekroen Roustvej 95.
D. 29/10 kørte gæstgiverne Hans Toft (Jernbanehotellet) og Morten Berg (Torvegade/Brogade) ud til Hedekroen, fordi Berg havde et mellemværende med Lars Madsen fra en ejendomhandel. De to kom op at skændes om deres handel og Lars Madsen slog Berg i ansigtet, hvorefter Berg sparkede ud efter Lars Madsen, der imidlertid greb benet og skubbede Berg tilbage, så han faldt ind i et vindue, der gik i stykker. Berg blev såret ved faldet og anklagede Lars Madsen for vold. Sagen sluttede i politiretten 26/11 uden dom - så Berg må have trukket anklagen tilbage.

Banegårdsrestauranten.
I marts anklagede restauratør Carl Hansen hotelejer Hans Toft fra Jernbanehotellet for injurier. I 3. klasses ventesal på banegården havde Toft kaldt Hansen for "en snottet Dreng". 26/3 faldt der dom i sagen. De af Toft anvendte ord blev kendt døde og magtesløse og Toft fik en bøde på 20 kr.


Til sidetop