Meddelelsesside for
Varde lokalhistoriske Forening.


Byvandringer.

Klik på byvandringer og få en oversigt over de aktuelle og historiske byvandringer.Generalforsamling 2024.


Der afholdes generalforsamling torsdag d. 18/4 kl. 19.30 i Medborgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne som blev:

 1. Valg af ordstyrer(bestyrelsen foreslår (Bent Rosendahl).
 2. Formandens beretning. Kan læses her.
 3. Foreningens regnskab. Kan læses her.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er er John Jensen, Karen Riisager og Ole Nørskov alle er villige til genvalg
 5. Valg af revisor. På valg er Villy Christensen, der er villig til genvalg
 6. Valg af bestyrelsessuppleant(Bent Rosendahl) og revisorsuppleant(Finn Olsen). Begge er villige til genvalg
 7. Evt.

Efter genneralforsamlingen og da der ikke er et egentligt referat, kan det her nævnes, at alle blev genvalgt ved de ovenfornævnte valg. Ligeledes at nedennævnte foredrag af John Jensen var et både interessant og udmærket foredrag. Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage. Derefter vil museumsinspektør ved Varde Museerne, John Jensen holde foredrag om afnazifisering og demokratisering i Oksbøllejren. Nazi-Tysklands nederlag i 1945 ledte til flere års allieret militærbesættelse. Krigen var vundet og nu skulle resterne af nazismen knuses. På hver deres måde forsøgte de fire besættelsemagter at forme et nyt Tyskland i deres eget billede.Resultatet kender vi alle i form af en langvarig opsplitningi Øst- og Vesttyskland. De færreste er dog klare over, at også de danske myndigheder tog del i afnazifiseringen og demokratiseringen af tyskerne og dermed også til skabelsen af et nyt Tyskland. Vi skal i foredraget med udgangspumkt i Oksbøllejren høre om et aktuelt forskningsprjekt, hvor der for første gang kastes lys over denne yderst interressante proces, der fandt sted bag pigtråden.

Generalforsamling 2023.


Der afholdes generalforsamling torsdag d. 20/4 kl. 19.30 i Medborgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne som blev:

 1. Valg af ordstyrer(bestyrelsen foreslår Jørn Lund Nielsen).
 2. Formandens beretning. Kan læses her.
 3. Foreningens regnskab. Kan læses her.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er på valg er Jens Chr. Holm og Mads Sandholdt Nielsen begge er villige til genvalg
 5. Valg af revisor. På valg er Ingrid Thau, der er villig til genvalg
 6. Valg af bestyrelsessuppleant(Bent Rosendahl) og revisorsuppleant(Finn Olsen). Begge er villige til genvalg
 7. Evt.

Efter generalforsamlingen og da der ikke er et egentligt referat, kan det her nævnes, at alle blev genvalgt ved de ovenfornævnte valg. Ligeledes at nedennævnte foredrag af John Jensen var et både interessant og udmærket foredrag.

Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør ved Varde Museerne, John Jensen holde foredrag om malerinderne Emilie Mundt og Marie Luplau. Der er for tiden stor interesse for de to malerinder Emilie Mundt og Marie Luplau, der jo havde tilknytning til Varde Interessen for de to malerinder handler naturligvis om deres malerier, men også adoptionen at datteren Carla og deres samliv gennem næsten 50 år. Det er bl.a. nutidens interesse for Regnbue-familier og LGBT+, som har medvirket til få trukket de to malerinder frem i lyset igen. I foredraget hører vi om datidens victorianisme, og de vanskeligheder som kvindelige kunstnere var oppe i mod, vi skal høre om deres tilværel-se og samliv, og så skal vi selvfølgelig vi se deres malerier

Generalforsamling 2021.


Der afholdes generalforsamling torsdag d. 7/10 kl. 19.30 i Medborgerhuset. Dagsorden i følge vedtægterne som er:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bent Rosendahl, som blev valgt.
 2. Formandens beretning. Kan læses her
 3. Foreningens regnskab. Kan læses her
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Mads Sandholt Nielsen og Jens Chr. Holm blev begge genvalgt.
 5. Valg af revisor. Ingrid Thau blev genvalgt.
 6. Eventuelt. Ingen bemærkninger.

Efter generalforsamlingen holdt museumsinspektør John Jensen foredrag:

En mail et drab og jagten på en god historie.

En uventet mail fra Amsterdam blev indgangen til en god historie. Den starter med et drab på en flygtning i Oksbøllejren i april 1947 og fører videre til et par dagbogsskrivere i en barak i Oksbøl og derefter til Holland og nogle hollandske jøders flugt fra nazisterne. Først til England, så Australien og siden japansk krigsfangenskab i Indonesien inden vi til sidst ender i Vesterport 3 i Varde hos kredslæge Svend Rohleder og hans kone Solveig.


Generalforsamling 2020.

Der afholdtes generalforsamling torsdag d. 8.oktober 2020 kl. 19.30 i Medborgerhuset (erstatning for den aflyste i april på grund af coronapandemien). Dagsorden ifølge vedtægterne, som er:

 1. Valg af dirigent. Bent Rosendahl blev valgt.
 2. Formandens beretning. Kan læses her.
 3. Regnskabet. Kan læses her.
 4. Valg. Karen Riisager, John Jensen og Ole Nørskov blev alle genvalgt til bestyrelsen.
 5. Valg af revisor. Carsten Michalsen ønskede at fratræde og i stedet valgtes Villy Christensen.
 6. Valg af bestyrelsessupleant. Bent Rosendahl blev genvalgt og som revisorsupleant blev Finn Olsen genvalgt.
 7. Eventuelt. Ingen bemærkninger

Efter generalforsamlingen holdt museumsinspektør John V. Jensen, Vardemuseerne foredrag om At vinde freden. I 1945 stod Danmark med det problem, at der var mere end 60.000 tyske flygtningebørn i den skolepligtige alder. Disse børn var påvirkede af det nazistiske regimes løgne og propaganda og nu skulle de gøres til medarbejdere i et demokratisk Europa. Foredraget handlede om, hvordan de danske myndigheder forsøgte at tackle problemet.

Foredraget var arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Generalforsamling 2019.

Der afholdes generalforsamling torsdag d. 25 april 2019 kl.19.30 i Medborgerhuset. Dagsorden i følge vedtægterne, som er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet.
 4. Valg.
 5. Indkomne forslag.
 6. Eventuelt.

Forslag til pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der kaffe, og så vil museumsinspektør John Jensen, Vardemuseerne, holde foredrag om Oksbøllejrens første chef, ritmester Harry Bjørnholm. Han var den mand, der fik til opgave at lede det, som hurtigt blev til danmarkshistoriens største flygtningelejr. Hvad var det for en opgave, han havde fået, og løste han den? Disse spørgsmål vil foredragsholderen give et svar på.

Generalforsamling 2018.

Der afholdes generalforsamling torsdag d. 19.april kl. 19.30 i MedBorgerhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne, som er:

 1. Valg af dirigent.Bent Rosendahl var foreslået og blev valgt.
 2. Beretning. Se nedenstående Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent. Kontingent som sidste år kr. 100,00 pr. år.
 5. Varde lokalhistoriske Arkivs virksomhed: Årsberetning og regnskab.
 6. Valg. På valg var John Jensen, Karen Riisager og Ole Nørskov, som alle var villige til genvalg. Alle tre blev valgt. Valg af revisor. På valg var Bent Juhler, der gerne ville afløses. Bestyrelsen foreslog Karsten Michaelsen, som blev valgt.
 7. Indkomne forslag. Ingen
 8. Eventuelt.

Forslag til pkt. 7 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør John V. Jensen, Vardemuseerne holde foredrag om Militærnægterlejren i Oksbøl 1949-59. 15 millioner mursten blev renset, fjernet og solgt fra Oksbøllejren. Dette kæmpearbejde blev udført af militærnægtere og materialerne og pengene røg i den slunkne statskasse. Militærnægterlejren i Oksbøl eksisterede gennem et årti, og alligevel er det de færreste, som kender historien om lejren.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Medlemmerne bedes indbetale kontingent for 2018 på vedlagte girokort.
Kontingentet er som sidste år 100 kr.

Formandsberetning på genneralforsamlingen 19/4 2018

Hvad har foreningen så lavet i 2017?

Lokalhistoriske Meddelelser kom i 2 eksemlarer, som det plejer at gøre. Nr. 1 2017 havde to artikler, én om Snekastningsproblemer i Varde i gamle dage, og en anden om Skidt og møg - renovation i Varde 1900 - 1940. Begge artikler skrevet af undertegnede. Nr. 2 2017 var om Kongebesøget i 1908, skrevet af Christian de Thurah.

Nr. 1 2018 er kommet, og som I ved, indeholdt den 4 artikler. Én om en voldsmand fra Esbjerg, der var kommet i klammeri med nogle af Estrups gendarmer. Der var én om en plattenslager, der købte ure for ugyldige dollarsedler. Så var der et par småting og en syg gendarm og en anden gendarmhistorie om en beruset gendarm, der lavede ballade en nytårsaften i 1889. Det næste nummer, der kommer omkring d. 1. september bliver om et drab i Biltoft i 1898, hvor en gårdmand blev dræbt af sin søn, vistnok fordi faderen havde fået 100 kr. af staten fordi han havde deltaget i krigen i 1864, og dem ville sønnen godt have fat i.

Når jeg bevæger mig udenfor Varde, så er det fordi byfogedfuldmægtig Skafte-Christiansen i anledning af, at han havde været 25 år i byen i 1914 udtalte til Ribe Amtstidende, at den sag han huskede bedst fra sine 25 år i Varde, var sagen fra Biltoft, der hørte under Varde Købstads Landjurisdiktion.

De såkaldte ølvandringer i samarbejde med Warvik Bryghus er fortsat. Sidste år havde vi fem af dem. Ud over de to ordinære så var der tre med private firmaer. Der er allerede tilmeldt mange til den første øltur d. 19. maj, men man kan endnu nå at tilmelde sig, hvis man skulle have lyst.

Så har jeg holdt et par foredrag om Varde bys historie, og været rundt i byen med nogle private selskaber. Arkivet havde også arrangeret et par byvandringer med undertegnede som guide. Den ene blev aflyst på grund af manglende tilslutning, men til den anden var der så vidt jef husker en 15-20 deltagere.

Så må vi ikke glemme, at bestyrelsen har haft travlt med jubilæumsbogen, som Arkivet udgav i anledning af byens 575 års købstadsjubilæum. To af bestyrelsesmedlemmerne var forfattere og to var medlem af redaktionen. Det ærgrer os noget, at bogen fik en lidt blandet anmeldelse i den lokal presse, der mente at redaktionen kunne have gjort arbejdet noget bedre. Begrundelsen var, at der kun var skrevet nogle få linjer om striden mellem grundtvigianere og indre mission i artiklen om kirkehistorien fra 1990 - 2015. Men så vidt jeg husker var vi redaktionen meget tilfredse med dette, fordi en uddybning af dette emne kunne være endt i noget personfnidder.

Jeg nævnte også sidste år arbejdet med jubilæumsbogen som én af bestyrelsens store indsatser, men arbejdet blev jo først afsluttet den 21 august 2017, da bogen blev sat til salg. Salget kunne godt have være bedre, og vi har taget nogle stykker med til i aften, hvis der skulle være nogle, der endnu ikke har anskaffet den. Man skal ikke tro på alt det, der står i avisen, og bogen er bedre end anmeldselsen antyder.


Ole Nørskov.
Formand.


Klik her for at se regnskabet 2017.

Generalforsamling 2017.


Dagsorden til generalforsamling d. 20/4 2017 kl. 19.30 i Medborgerhuset.

 1. Valg af ordstyrer(bestyrelsen foreslår Bent Rosendahl).
 2. Formandens beretning
 3. Foreningens regnskab
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jens Chr. Holm og Mads Sandholt Nielsenm begge modtager genvalg
 5. Valg af revisor. På valg er Ingrid Thau, der modtager genvalg
 6. Valg af bestyrelsessuppleant(Bent Rosendahl) og revisorsuppleant(Finn Olsen). Begge er villige til genvalg
 7. Evt.

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er der kaffe, og derpå vil pens. museumsinspektør ved Varde Museum, Mariann Ploug holde foredrag om: Gennem Varde til Eventyrets Land, om turisterhvervet i Varde og omliggende kommuner i det 20. og 21. årh.


Formandsberetning generalforsamling 20/4 2017.

Hvad har foreningen så lavet i 2016?

Lokalhistoriske Meddelelser kom i to eksemplarer, som det plejer at gøre. Nr. 1 2016 var om Den gamle keddelhal på Lundvej og en sag om en mand fra Sdr. Varde, der i 1915 havde misbrugt sin adoptivdatter. Nr. 2 2016 handlede om en kloaksag, der endte i Højesteret og en anden artikel om en tyvagtig gartner, der stjal blomster på kirkegården.

Nr. 1 2017 er kommet, og som I ved, indeholdt den to artikler: Én om snekastning her i byen skulle udføres ved lejet arbejdskraft eller man bare udskrev folk til arbejdet. En anden artikel handlede om renovation i Varde i første halvdel af det 20. årh. Nr. 2 2017 kommer til at handle om kongebesøget i 1908, da Frederik VIII besøgte byen i slutningen af juni. Der var også dengang en del debat om udgifterne til besøget, og især i de radikale og socialdemokratiske aviser blev der sat spørgsmålstegn ved det rimelige i at give mange penge ud til den slags kongerøgelse. Det er Chr. de Thurah, som står for at skrive artiklen.

De såkaldte ølvandringer i samarbejde med Warvik Bryghus er fortsat. Sidste år havde vi to af dem med pæn tilslutning og udover de to ordinære, som vi har planlagt i år, så har vi tre med firmaer, der har bestilt sådanne ture. Ud over disse ølture så var jeg rundt med fem almindelige byvandringer. Foreningen har i år i samarbejde med arkivet planlagt to almindelige byvandringer d. 8. og 19 juni om aftenen.

Ellers har det forgangne år været præget af arbejdet med jubilæumsbogen, som kommer på gaden d. 21/8. Karen Riisager og undertegnede har siddet i redaktionen, og jeg har selv bidraget med en artikel om de statslige institutioner her i byen, kasernen, politiet, postvæsenet og DSB. Dette arbejde har lagt beslag på megen tid, ikke alene med at skrive, men især med at finde billeder til nogle af artiklerne. Arbejdet er nu ved at være overstået. Det bliver en fin bog, så mød op til udgivelsen, der finder sted ude på Rådhuset på Bytoften d. 21/8 kl. 15. Der kan man også købe bogen. Prisen bliver 300 kr. Det var alt for denne gang!


Klik her for at se regnskabet 2016.


Formandsberetning generalforsamling 7/4 2016.

Hvad har foreningen så lavet i 2015?

Lokalhistoriske Meddelelser kom i to eksemplarer, som det plejer at gøre. Nr. 1 2015 og nr. 2 2015 var begge en fortsættelse af nr. 2 2013, hvor Chr. de Thurah og undertegnede begyndte en artikelserie: Rundt om Torvet. Vi skulle altså have tre artikler inden vi kom hele vejen rundt om Torvet med bygninger og forandringer i Torvets udseende inden vi blev færdige. Men nu er der ikke mere at skrive om desangående.

Nr. 1 2016 er kommet og som I ved, indeholdt den to artikler: en om den gamle kedelhal på Lundgade 12, og en om en misbrugssag fra 1915. Jeg havde egentlig tænkt mig, at nr.2 2016 skulle forsætte i den kriminelle changre, nemlig om et mord ude i Biltoft. Det hører egentlig ikke til Varde by. Men indtil 1919, hørte området derude under Varde Købstads Landjurisdiktion, og politifuldmægtig Skafte Christiansen sagde i et interview i forbindelse med at han forlod posten som politifuldmægtig, at den sag som han huskede bedst fra sine 30 år i embedet, var mordet i Biltoft. Men så er problemet, at jeg ikke kan huske året, hvor dette mord fandt sted. Skafte Christiansen nævnte ikke noget årstal i interviewet, men jeg havde skrevet det ned på en seddel, da jeg er stødt på det et eller andet sted, men bare ikke kan finde den seddel. Da jeg ikke har lyst til at gennemgå de tykke politiprotokoller igen, og da aviserne ikke omtaler det, så tror jeg at næste nummer kommer til at handle om en sag fra 1905, hvor avlsbruger Kiertzner omme i Brogade ikke ville lade kommunen føre en kloakledning over sin ejendom i forbindelse med kloakeringen af gaden. Han tabte ved byretten, men vandt ved overretten, hvorefter Varde købstad fik fri proces ved Højesteret og der tabte Kirtzner så sagen. Det kan næppe fylde hele bladet, men så er der en sag om et overfald ude på Ringkøbingvej 1908 endvidere en sag fra samme år om en gartner, der solgte begravelseskranse og derefter gik ud og stjal dem på kirkegården og solgte dem en gang til. Jeg har ikke besluttet mig endnu hvilke af de to sager det bliver. Så meget om bladet.

Så begyndte vi sidste år i samarbejde med Warvick, at lave nogle såkaldte store ølvandringer. De er i modsætning til de små ølvandringer noget længere og der drikkes mere øl. De små var i samarbejde med Warvick og Natur og Kultur og drejede sig om byens originaler. Vi tog udgangspunkt på Torvet og gik rundt til steder, hvor disse originaler havde haft deres færden og drak så lidt af den øl, som er opkaldt efter den pågældende original. Men Natur og Kultur har ikke villet forsætte med disse ture, og derfor begyndte Mikael Langager og jeg med de store ølture, der begynder ude ved det gamle Aldi og så drikker vi øl og hører værtshushistorier og andre historier på vej fra det ene værtshus til det andet, hvor vi også får lidt fast føde. Vi havde to sidste år. Den første var der 12 deltagere. Den anden var der 24. Vi har igen en tur d. 7/5, så hvis I har lyst skal I bare tilmelde jer. Jeg har et par nye historier, man skal jo forny sig, og det bliver efterhånden lidt svært, men af nyheder har jeg en historie om pigerne uden underbukser, og den ene gik det grueligt galt for, mere vil jeg ikke afsløre. I får af øl så hatten passer for de 250 kr.

Af privat bestilte byvandringer uden øl har jeg haft 7 i 2015. Indtil nu har jeg haft to, og så har jeg to på bestilling, så det vil sikkert blive det samme med en seks syv stykker i år. Så er foreningen i samarbejde med arkivet ved at få en ny hjemmeside. Den skal være nemmere at administrere, så arkivpersonalet selv kan gå ind på den i stedet for at skulle over webmaster.

Det var alt for i år.

Ole Nørskov Nielsen.


Regnskab for Varde Lokalhistoriske forening 2015.

Klik her for at se regnskabet.


Generalforsamling 2016.

Der afholdes generalforsamling torsdag den 7. april kl. 19.30 i Medborgerhuset. - Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør John Jensen, Varde Museum holde foredraget:
En betændt historie. Minerydningerne på den jyske vestkyst.
Om hvordan tyske soldater efter 5. maj 1945 blev sat til det ikke ufarlige arbejde, at rydde de minefelter, som den tyske værnemagt havde udlagt under besættelsen. Historien er også kendt fra den biografaktuelle film, Under sandet.

Bestyrelsen.


Formandsberetning generalforsamling 16/4 2015.

Hvad har foreningen så lavet i 2014?


Lokalhistoriske Meddelelser kom i to eksemplarer, som det plejer at gøre. Nr. 1 2014 var om 1864. Den artikel havde undertegnede skrevet og nr. 2 var med artikler om En flyveopvisning i Varde 1911 skrevet af Christian de Thurah, og Messinghøjgård skrevet af Peder Løgstrup Bjerg.

I min beretning 2014 omtalte jeg i forbindelse med blad nr. 2 2013, der omhandlede huse omkring Torvet. Den havde titlen Omkring Torvet I. Dvs. at der skulle komme flere artikler om huse omkring Torvet i hvert fald en Omkring Torvet II og måske også en tre'er. Dette måske er ikke længere et måske, for som I jo alle har set så er nr. 1 2015 kun kommet hen til hjørnet med Nordea. Så næste nummer kommer til at handle om Præstegården, Fengers hjørne, Landmandshotellet og hotel Varde samt Sillasens hus. Rådhuset er behandlet i Lokalhist. Meddel. Nr. 2 2000 og kirken er der skrevet så meget om, så den vil ikke blive omtalt. Derimod de store debatter der har været om Torvet begyndende med placeringen af Statuen af Frederik VII så en stor debat i 1914 og igen i 1973 og endelig den sidste ombæring i forbindelse med den sidste omlægning af Torvet.

Så meget om bladet. Der er måske en og anden, der spørger om, hvorfor der ikke skal stå noget i bladet om de jubilæer, der skal fejres i år: nemlig 100 året for kvindernes valgret og valgbarhed til Folketinget, 75 året for besættelsen og 70 året for befrielsen. Nu er debatten om kvindernes valgret til byrådet blevet behandlet i nr. 1 2009. Dengang var der en livlig debat i byens aviser. I forbindelse med Folketingsvalgretten var debatten i byens aviser ikke nær så omfattende. Det var som om man tog det til efterretning, at det jo nok skete. Det interesserede ikke partierne i Varde, for der var ingen stemmer i, at gå ind for kvindernes valgret.

Om besættelse og befrielse så må jeg erkende, at jeg simpelthen ikke har været opmærksom på, at det var jubilæumsår for disse begivenheder, og da jeg blev opmærksom på det var jeg begyndt at skrive nr. 2 2015, Dertil kom, at lederen af forsyningsafdelingerne her i Varde dukkede op på arkivet en dag, jeg var der, og bad mig om at skrive om bygningen på Lundgade, når de var blevet færdig med den i gang værende ombygning. Det lovede jeg efter del del snak frem og tilbage, og det bliver så nr. 1 2016, så det var ikke jubilæumsnumre tilbage, da jeg blev opmærksom på besættelsesjubilæerne.
Men jeg ved, at arkivet vil markere alle tre jubilæer, så jeg tror at foreningens bestyrelse også på en eller anden måde vil blive indvolverede i disse jubilæer.

Regnskab for Varde Lokalhistoriske forening 2014.

Klik her for at se regnskabet.


Generalforsamling 2015.


Der afholdes generalforsamling torsdag d. 16/4 kl. 19.30 i Medborgerhuset, Storegade 57. Dagsorden i følge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil lederen af Varde Lokalhistoriske Arkiv, Knud Andreasen holde foredrag om: Varde Engpark og Sommerland - fra legepark til naturpark.

Ændring:
På grund af Knud Andreasens forfald vil museumsinspektør John Jensen, Varde Museum holde fordraget: "Vil man målet, må man også ville midlerne" - eller ekspropriationen af Eventyrets Land

Den militære ekspropriation af området vest for Oksbøl er blevet kaldt et af de værste overgreb mod en lokalbefolkning siden 2. verdenskrig. Foredraget ser nærmere på denne dramatiske lokale historie.

Bestyrelsen


Formandsberetning generalforsamling 24/4 2014.

Hvad har foreningen så lavet i 2013?


Bladet, Lokalhistoriske Meddelelser kom i to eksemplarer, som det plejer at gøre. Nr. 1 2013 var med artikler om Stausvej skrevet af Christian og en artikel om Hospitalet i Vestergade skrevet af undertegnede. Nr. 2 2013 omhandlede huse og mennesker omkring Torvet. Den havde titlen "Omkring Torvet I". Dvs. der følger et "Omkring Torvet II" og måske også en tre'er. Det kommer lidt an på, hvor meget stof der er, men det skulle næppe være umuligt at skrive to numre mere. I "Omkring Torvet I" blev der omtalt to banker, Varde Bank og Handelsbanken. På Torvegadehjørnet lå jo Andelsbanken, senere Unibank og nu Nordea. Før den tid var der konditori, senere boghandel på dette hjørne.


Der er historien om Centralhotellet og Varde Hotel, Præstegården, og endelig er der jo de utallige diskussioner om Torvets udseende, som der har været i tidens løb, de fortjener da også at blive omtalt. Så der skal såmænd nok blive til to numre mere. Men de må vente til 2015, for nr. 1 dette år skulle jo være om 1864, og nr, 2 er næsten færdig til at gå i trykken. Det vil indeholde en artikel om en gård i Varde Landsogn skrevet af Peder Løgstrup Bjerg, og en anden artikel om et flyvestævne i Varde i 1912. Den står Christian de Thurah for.


I min beretning sidste år, at foreningen sammen med Lokalhistorisk Arkiv og museet var begyndt på et projekt, Kend din By, og at første del af projektet handlede om Kvickly og pladsen deromkring med nogle gamle billeder, der viste, hvordan det så ud før Kvickly bredte sig ud over arealet. Dette projekt har vi fulgt op på i år med et projekt om Apoteket. Bannerne hænger stadig på apoteket, så hvis der skulle være nogle der ikke har set dem, så kan jeg anbefale, at man kigger på dem.


Sidste år omtalte jeg også, at arkivleder Knud Andreasen og jeg var blevet enige om, at slå arkivets og foreningens hjemmesider sammen. Det er også sket og den nye hjemmeside var på plads omkring oktober sidste år. Hvis der skulle være nogle der har gode ideer til hjemmesiden, så er de velkomne.

Ole Nørskov Nielsen
formand.


Regnskab for Varde Lokalhistoriske forening 2013.

Klik her for at se regnskabet.

Generalforsamling 2014.

Der afholdes generalforsamling torsdag d.24. april kl. 19.30 i Medborgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil leder af Varde Lokalhistoriske Arkiv, Knud Andreasen holde foredraget: "Don't cry for me, Argentina" "Græd ej for mig, Argentina", om seks års længsel efter Varde. Det er baseret på Conrad Jensens(1904-2007) breve til sin mor, Bodil Buurgaard Jensen på Bastrupvej nr. 2. Conrad Jensen rejste 1928 til Argentina, men vendte hjem igen 1934. I løbet af disse seks år skrev han over 500 breve til moderen. I disse breve fortæller han om sine oplevelser i Argentina og om det Varde, som han ønskede at vende tilbage til.


Conrad Jensen var barnebarn af urmager Conrad Jensen(1845-1916), der i 1882 begyndte at drive urmagerforretning fra Vestergade nr. 2 på hjørnet af Smedegade og Torvet. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Varde Folkeuniversitet.


Formandsberetning på generalforsamlingen
18/4 2013.

Hvad har foreningen så lavet i 2012?

Bladet, Lokalhistoriske Meddelelser kom i to eksemplarer, som det plejer at gøre.


Nr. 1 var to artikler:En om sagfører Nonbos hus på Torvegade 4 skrevet af Christian de Thurah og en artikel om beboerne. Det var en fhv. tjenestepige i huset Petra Rasmussen, der fortalte om sin tid der som tjenestepige hos sagfører Niels Jensen.


Nr. 2 2012 var også med to artikler. Christian havde skrevet om en dramatisk filmoptagelse ude ved Alslev i 1918, og så skrev Christian og undertegnede i fællesskab en artikel om nogle huse og mennesker i Sdr. Varde.


Som I jo ved, så er nr. 1 2013 kommet, med artikler om Stausvej skrevet af Christian og en artikel om Hospitalet i Vestergade skrevet af undertegnede. Hvis I, efter at have læst artiklen om Hospitalet nu tror, at I ved hvor Hospitalsengen lå, nemlig matr. 7 a på det i bladet vist matrikelkort, så tror I fejl, for matrikel 7a var en delt matrikel. Der var stykket nord for Vestervænget. For enden af Vestervænget lå en matrikel 5a, og sydvest for denne ned mod åen lå den største del af matrikel 7a, altså Hospitalsengen.


Næste nummer af bladet, der kommer til novemberstide, vil omhandle huse og mennesker omkring Torvet. På den måde kan Christian og undertegnede slå to fluer med et smæk. Dels kan vi få skrevet nogle forhåbentlig gode historier til bladet, men så kan vi i anden ombæring bruge oplysningerne herfra til at bidrage til ejendomsmægler Poul Erik Bechs database, Bevar Varde, hvor alle huse inden for Voldgaderne og Storegades østlige side er affotograferet og der er afsat plads til at fortælle om de enkelte huses historie og vedligeholdelse. Det har også været en del af bestyrelsens arbejde i det forløbne år, nemlig at bidrage til denne database, og både Christian de Thurah, Jens Chr. Holm og undertegnede har i årets løb bidraget med oplysninger til denne database. Jeg vil i denne sammenhæng opfordre alle her tilstede til at bidrage til denne database. Hvis man ikke kan få det til at virke, så kan bidragene sendes pr. mail til Poul Erik Bechs arkitekt, Søren Klinkby, så sørger han for at bidragene bliver lagt ind i databasen.


I min beretning sidste år, at foreningen sammen med Lokalhistorisk Arkiv og museet var begyndt på et projekt, Kend din By, og at første del af projektet skulle handle om Kvickly og pladsen deromkring med nogle gamle billeder, der viste, hvordan det så ud for Kvickly bredte sig ud over arealet. Projektet er kommet i gang, og foreningen og Lokalhistorisk Arkiv har lavet deres dele af projektet. Det har museet også det hele var klar til at blive startet op omkring november, men det skete ikke og jeg ved egentlig ikke hvorfor, og jeg vil ikke her fremsætte formodninger om, hvem og hvornår og hvorfor det ikke er kommet i gang. Men kun håbe på at det ville komme i gang i løbet af sommeren, så vi kan komme videre med dette udmærkede projekt.


Til slut vil jeg lige oplyse om, at Knud og jeg er blevet enige om, at slå arkivets og foreningens hjemmesider sammen. Vi holder møde om det tekniske her om en måneds tid, men ud over, at der bliver nogle flere link at klikke ind på, så kan jeg ikke sige noget om, hvordan opsætningen af den fælles hjemmeside bliver.


Ole Nørskov Nielsen.
formand.


Regnskab for Varde Lokalhistoriske forening 2012.

Klik her.(Du skal have Adobe Reader)


Generalforsamling 2013.

Der afholdes generalforsamling torsdag d.18 april kl. 19.30 i Medborgerhuset. Dagsorden i følge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil lederen af Varde Lokalhistoriske arkiv, Knud Andreasen holde fordrag om Vardes første sabotør, pigen Dagny Olesen.

Bestyrelsen

Til sidetop