Til sidebund


Kassereren gjorde endvidere opmærksom på, at annoncen i ugeavisen om generalforsamlingens afholdelse var løbet op i kr. 2.000, og derfor udgjorde en væsentlig udgift. Denne udgift kan spares ved at undlade annoncen, idet vedtægterne kun forlanger en oplysning i bladet Lokalhistoriske Meddelelser. Desuden bliver det meddelt på hjemmesiden. Det var der kun sympati fra forsamlingen om at gøre.Til sidetop