Til sidebund

Varde Lokalhistoriske forening.

Formandsberetning generalforsamling 18/4 2024

Hvad har foreningen lavet i 2023?

Lokalhistoriske Meddelelser udkom i to eksemplarer, som den plejer at gøre. Nr. 1 2023 indeholdt en artikel skrevet af undertegnede. Den handlede om nogle polske tyveknægte, der havde begået en lang række indbrud på Varde-egnen.

I nr. 2 2023 var der to artikler, skrevet af undertegnede. Den ene var en artikel om Rud. Hansen og søns pakfarvefabrik. Den anden var en artikel om Ulovlig tandudtrækning. En barber havde trukket en tand ud, og derfor blev han meldt til politiet af tandlæge Dircks for ulovlig erhvervsvirksomhed, og havde efterladt sig adskillige ubetalte regninger hos vardensiske forretningsfolk.

Nr. 1 2024 handlede om en ægteskabsvindlerske, der udover brudte ægteskabsløfter bedrog en række handlende i Varde for betydelige beløb.

Nr. 2 2024 vil handle om RAV-huset, Ribe Amts Vareindkøbsforening, hvor der i 1913 ved en revision blev konstateret uoverensstemmelser mellem vareindkøb og salg og varelager. Jeg beklager den manglende bagside, men det skyldes simpelthen et manglende antal billeder ved redigeringen af bladet.

Af byvandringer har der været en i arkivets regi med et lille snes deltagere. Derudover to af de traditionelle by-og øl vandringer i samarbejde med Warwik Bryghus. Vi har den næste her den kommende pinselørdag d. 25/5. Derudover har der været en del byvandringer bestilt af privatpersoner. Disse aktiviteter fremgår også af regnskabet. Så er jeg ved at revidere mine tal for fødte i Varde 1850-1920. Jeg havde været lidt sjusket da jeg lavede dem første gang. Jeg havde bare taget tallet for fødte i kirkebogen, og ikke fratrukket dem, der indtil 1857 var født ude i Varde Landsogn. Dette år fik landsognet sin egen kirkebog. En anden fejl var, at jeg også havde talt de dødfødte med, og det skal man ikke gøre, når antallet af fødte skal indgå i beregninger over om indbyggertallet stiger eller falder.

Ole Nørskov

Til sidetop